Årsmøte 2018

posted in: Uncategorized | 0

Tidspunkt: Torsdag 15. mars. kl 1800

Sted: Tulla Fisher, Kongens gate 8

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret@nlsk.no senest 1. mars.

Dagsorden:

 1. Åpning v/ leder
 2. Godkjenning av stemmeberettigede
 3. Godkjenning av innkalling/saksliste
 4. Valg av ordstyrer og referent
 5. Årsmelding
 6. Regnskap
 7. Budsjett
 8. Saker:

  – Endring av vedtekter/lov for NLSK: Styret ønsker å endre vedtektene for NLSK, for å
  tilpasse dem til en ny lovnorm som kom i 2016 , og som alle idrettslag er pålagt å følge.
  Vedlegg 1 er styrets forslag til ny lov for NLSK.

  – Informasjon om eventuell fusjon med Orklaklubben

 9. Valg av styre og komiteer
 10. Eventuelt

Vel møtt!

For styret i NLSK

Roger Moen