Årsmøte 2019

posted in: Uncategorized | 0

Det innkalles til Årsmøte i NLSK 

Tidspunkt: Fredag 15. mars. kl 1800
Sted: Habitat, Olav Tryggvasonsgate 30
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret senest 02. mars.
Dagsorden:

 1. Åpning v/ leder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av ordstyrer og referent
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Budsjett
 7. Styrets saker
  • Lukke planlagt oppussing av Rye starten
  • Delegat til luftsportsting på Sola 05-07 April
 8. Valg av styre og komiteer
  • Valg av styremedlemmer
  • Valg av valgkomite
 9. Eventuelt

Møtet heves og vi tar fatt på den sosiale biten. I år dekker klubben pizza til frammøtte medlemmer.
Vel møtt!
For styret i NLSK
Roger Moen