Avtale for bruk av SPG i Vassfjellet

posted in: Uncategorized | 0

NLSK har inngått en avtale med Vassfjellet Vinterpark AS for å få lov til å fly SPG i Vassfjellet. Det er veldig viktig at alle som ønsker å fly SPG i Vassfjellet setter seg inn i denne avtalen. Avtalen er som følger:

 1. Avtalen gjelder mellom Vassfjellet Vinterpark AS og Nidaros Luftsportsklubb. Denne avtalen er kun gjeldene mellom disse parter og andre som ønsker å benytte Vassfjellet til SPG må gjøre dette etter gjeldene regler.
 2. Avtalen gjelder for bruk av området i tidsrommet Mandag – Fredag. Lørdag og Søndag er det ikke lov til bruk av SPG i løypeområdet pga for mye folk i løypene. Daglig leder Vassfjellet Vinterpark AS kan allikevel gi dispens for helg hvis han/hun ser det ikke utøver noe risiko for dagen.
 3. Ved bruk av skiområdet skal det utnevnes en ANSVARLIG for dagen. Den personen gir seg til kjenne i billettluken med medlemsbevis fra NLF. Billettør henviser da til hvilket område man kan benytte for dagen. ANSVARLIG pilot skal ha gjennomgått et utsjekkskurs i regi Nidaros Luftsporsklubb for å kunne være ANSVARLIG for dagen. Denne personen blir da ført opp på liste som blir oversendt daglig leder Vassfjellet Vinterpark AS på mail. Denne listen blir fortløpende oppdatert etter hvert som man har tatt kurset.  På denne listen skal navn og nummer være synlig slik at ansatte ved parken kan lett kontakte ved hendelser.
 4. Ved uønsket hendelser kan representant for Vassfjellet Vinterpark AS kontakte Faglig leder i NLSK:

Gaute Hvidsten
Mob: 47307337
Email: Gautehvidsten@gmail.com

Faglig leder vil da ta en vurdering på saken og sette inn nødvendige tiltak for flystedstrygging ihht NLF / HPS retningslinjer

Instruks for ANSVARLIG Vassfjellet

Som nevnt over må det utnevnes en ANSVARLIG for dagen før flyging i Vassfjellet. Her kommer instruksen til den som er ANSVARLIG:

 • Kun klubbpiloter med godkjent utsjekk av NLSK og som er oppført på oversendt liste til Vassfjellet Vinterpark AS kan være ANSVARLIG. Dette gjelder for bruk av SPG. Kun klubbpiloter med godkjent utsjekk av NLSK og som er oppført på oversendt liste til Vassfjellet Vinterpark AS kan være ANSVARLIG. Dette gjelder for bruk av SPG.
 • ANSVARLIG kan være selvutnevnt og skal gjøre seg til kjenne i billettluke før oppstart av aktiviteten. ANSVARLIG vil da ha ansvar for all aktivitet i parken den dagen og alle som skal bedrive SPG skal ha godkjenning av ANSVARLIG før oppstart.
 • Ansatt for Vassfjellet skal henvise til hvilken del av løypene som kan brukes for gjeldende dag.
 • For flyging i løypenettet skal ANSVARLIG utnevne en person som kan gi signal om det kan flyges i løypa pr tur. Alt under 5m og 10 sekunder ansees som hopp og ikke flyging. Da er det pilot selv som står for risikovurderingen.
 • Ved hendelser skal ANSVARLIG bistå faglig leder for å gi en bedre forståelse av situasjonen.
 • Ved mislighold av ANSVARLIG ansvar resulteres i øyeblikkelig inndragelse av godkjenning for instruksen.
 • Etter endt dag skal ANSVARLIG merke logg med ANSVARLIG slik at det er sporbart.