Det innkalles til årsmøte i NLSK

posted in: Uncategorized | 0

Tidspunkt: Fredag 24. mars. kl 1900

Sted: Kjelleren hos Tulla Fisher

Påmeldingsfrist søndag 19.mars.

Påmelding på Facebookevent, eller på Mail.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret senest 10. mars.

Dagsorden:

 1. Åpning v/ leder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av ordstyrer og referent 
 4. Årsmelding 
 5. Regnskap 
 6. Budsjett 
 7. Innkomne forslag- Forenkling av klubbkontigent, en sum for medlem, og en sum for alle andre kategorier

  – Forbedring av starten på Rye, styret foreslår å sette en økonomisk ramme for et

  utbedringsprosjekt.

   

 8. Valg av styre og komiteer- Valg av 2 styremedlemmer

  – Valg av valgkomite

   

 9. Eventuelt

Møtet heves og vi tar fatt på den sosiale biten.

Vel møtt!

For styret i NLSK

Roger Moen

Leave a Reply