Ekstraordinært Årsmøte

posted in: Uncategorized | 0

Sammenslutningsplan Vedlegg (Trykk for å laste ned)

Tidspunkt: 15. Aug 2018 kl 1800

Sted: Tulla Fisher, Kongens gate 8

 

Med bakgrunn i ønske fra Orkla klubben om en sammenslåing av klubbene våre er det nødvendig at NLSK sine medlemmer godkjenner vedlagte sammenslåingsplan i ekstraordinært årsmøte. Vi håper så mange som mulig møter opp. Dette er den eneste saken som vil bli behandlet her.

Dagsorden:

  1. Åpning v/ leder
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Opptelling av stemmeberettigede
  4. Presentasjon av sammenslutningsplanen med Orkla, med vedlegg
  5. Avstemming

Vel møtt!

For styret i NLSK

Roger Moen