Innkalling til ekstraordinært årsmøte NLSK

posted in: Uncategorized | 0

I henhold til sammenslåingsplanen mellom Orkla paragliderklubb og NLSK, innkalles det til
ekstraordinært årsmøte på IF Solsiden 17 Oktober 2018, klokken 1900. Oppmøte foran
Narvesen solsiden.

Begge klubbene har godtatt planen, og agenda på dette møtet blir å sette nytt styre, og i
tillegg bestemme lov for den nye klubben og godkjenne budsjett. Sittende styre i NLSK
ønsker å fortsette i sine verv fram til neste ordinære årsmøte. Dersom det er noen som vil
sitte i styret, bes disse å kontakte valgkomiteen senest 3.oktober. Valgkomiteen er Geir
Dahlhaug, epost: Geir.dahlhaug@gmail.com og Frode Thulien, epost: frode@thulien.com
Det vil bli sendt ut liste over eventuelle nye styrekandidater til klubbens medlemmer senest
en uke før møtet.

I henhold til planen ønsker vi også å videreføre NLSK sin lov. Innspill til dette må sendes
lederen på mail senest 3.oktober, og vil da bli sendt ut til medlemmene (nåværende lov
ligger tilgjengelig her: http://www.nlsk.no/wp-content/uploads/2018/03/lov-NLSK.docx )

Sted: IF Solsiden, oppmøte foran Meny
Dato: 17.oktober 2018 klokken 190

Dagsorden:

  1. Åpning
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Opptelling av stemmeberettigede
  4. Valg av styre
  5. Vedta lov for ny klubb