Vindretning: S til Ø
Start/landingshøyde: 260m/30 m
Høydebegrensning: 1066 m.

Evjen er primært et termikksted, men det er også mulig å fly hang her på de rette dagene. Da er det riktignok ofte et termisk hang. På grunn av lav starthøyde, og ofte dårlig støttehang, er dette et sted der det kan være vanskelig å komme seg opp. Men når en først har kommet opp blir det hele mye enklere. Det er fløyet flere distanser inn til Klett hvor grensen til kontrollsonen rundt Værnes ligger. Det kan være svært turbulent ved sterk vind fra sør.

Start: Stor og flott startplass.
Landing: Landing kan skje nesten hvor som helst utenfor vekstsesongen.

I sesongen bør landing helst skje på veien, eventuelt på gressjordet sørøst for starten. Ved korn på jordene er det å foretrekke å lande i potetåker ved nordenden av hanget. Merk: Forsøk å ikke kjøre opp siste delen av veien under teleløsningen om våren. Dette sliter hardt på veien. Fly ikke i nærheten av revefarmen som ligger ved elven, omtrent midt på hanget (røde lave, lange hus).yrMelding