I relativt kort avstand fra Trondheim kan man finne flotte flysteder som byr på variert flyging. Om du vil leke på kysthang i byen eller har ambisjoner om å fly langt, kan du finne et egnet flysted i området.

Det er viktig å merke seg at endel av flystedene våre ligger innenfor Værnes CTR/TMA, undersøk derfor alltid eventuelle høydebegrensinger før du legger ut på tur.
Ta hensyn til de fastboende omkring flystedene, samordne kjøring og hold start/landing fri for søppel o.l.
Da flere av våre landingsområder ligger tett opptil dyrket mark, er det viktig og på forhånd få overblikk over hvor det er tillatt å lande.

Har du kommentarer eller forslag til flere steder på listen, ta kontakt!

God tur!


Vis Våre flysteder i et større kart