Vindretning: S-SV-V-NV-N
Starthøyde: 590 m.

Med en beliggenhet 6 km nord for Stjørdal sentrum, er dette vårt hoved-flysted. Høyden er ca 590 m over havet (450 over landing). Flybar vindretning er S-SV-V-NV-N, og til nød nord med antydning av øst i seg. Det er bilvei helt fram til start, så dette er et attraktivt fjell.
Fine hangforhold ved 4-5 ms på de tidligere nevnte flyretninger. Fin termikk på vår- og sommerhalvåret. Lengste distanse med PG er 26 km.
Veien opp er stengt ved vinters tid, og det er langt å gå !!!.
Flyområdet er underlagt regulert luftrafikk, man må altså ha radiokontakt med flytårn hele tiden. Klubbens medlemmer har tilgang til flyradio, så ta kontakt med noen av disse før flyging foretas.
Et nytt klubbhus er satt opp ved landingen.
Adkomst landing fra sør: Følg E6 nordover forbi Stjørdal sentrum, etter ca 6 km ses en kirke på høyre side, fortsett 200 m til skilt “Forbord”, ta til høyre på grusvei, høyre igjen hvor vei deler seg i to, fortsett 50-60 m til du ser klubbhuset vårt; rødt + vindpølse ved landingsjordet.
Adkomst fjell: Ta av ved den tidligere nevnte kirken. Følg kirkegjerdet. Stopp og betal bomavgift (20 kr). Følg veien til toppen (ca 4,5 km).yrMelding