Vindretning: NØ
Starthøyde: 130 m
Høydebegrensning: 1066 m

Orkanger kan by på et solid hang som genereres av solgangsbrisen som kommer inn Orkangerfjorden. Åsen som genererer hanget ligger i bunnen av Orkangerfjorden. Denne åsen er ikke veldig høy, men gir et veldig godt hang. Selv om det bare blåser 2-3 m/s på start er det gode muligheter for hang. På vinterstid blir ofte flymulighetene ødelagt av kaldras av luft fra Orkdalen.

Start:
Starten er ganske bratt og en vil ofte bli løftet raskt. Det er derfor en forutsetning at en behersker baklengsstart her.

Landing:
Landingen som skal brukes er det gjenfylte elveleiet. Pass på å ha god høyde over høyspentledningene som går på tvers av jordet i forkant av landingen. En må også være obs på at det kan bli turbulent over landing hvis hovedvindretningen er sørlig. Pakking skal skje på gangveien for å unngå å tråkke ned for mye.
yrMeldingOrkanger havn kan være en god indikasjon på om det er flybart i Orkanger. Oppdateres hvær hele time.
havnaVaerstasjon
Oppgitt vindhastighet er et gjennomsnitt fra siste time.
Sterkeste vind er siste times høyeste målte vindstyrke som varte i mer enn ti sekunder.