Sommerjobb – Styrking av kroppen med lønn i 3 uker i sommer?

posted in: Uncategorized | 0

Nidaros hang og paragliderklubb er en klubb for medlemmer som driver med luftsportsaktivitet. Denne sporten krever start og landingsmuligheter som er tilpasset dette formålet. Vi skal utbedre den mest egnede paragliderstarten som klubben driver i sommer. En paragliderstart krever en jevn fin bakke for at aktiviteten skal foregå så sikkert som mulig. På vår paragliderstart i lia ovenfor kirka i Melhus ligger starten Rye.  

Vi har fått stipend fra Sparebanken 1 midtnorge for å ansette 3 personer i sommerjobb i 3 uker denne sommeren. Starten er i dag ujevn og har dumper og kuler som må fylles for å jevne ut arealet. Det skal deretter såes plen slik at starten blir slett og fin og binder massen til underlaget.

Arbeidet vil bestå av tungt kroppsarbeid som innebærer å flytte masse (jord og sand) siden det ikke er mulighet for å benytte maskiner på jobben i dette området. Massen må spas opp med spade og transporteres med trillebåre til det området det er behov for å fylle masse. Personene som søker på jobben må være klar for hardt fysisk arbeid og være motivert for dette arbeidet. Utstyr som behøves vil bli stilt til disposisjon.

Søker må være mellom 17 og 25 år

Tidspunkt for arbeidet:    13.07.20- 31.07.20. 

Søknadsfrist:         08.07.20

Lønn:             140 kr pr time 

Søknad sendes til:     andreas.ystgaard@gmail.com

Spørsmål kan rettes til styremedlem Andreas Ystgaard, tlf 95084733