Våre medlemmer drar på ulike turer gjennom året

Dette blir vanligvis annonsert på vår facebook-side Paraglider Trondheim
Følg med her og bli med på tur når det blir annonsert.

Det kan være alt fra små turer i nærmiljøet til utenlandsturer.

PS! Husk og tegne tilleggsforsikring til din reiseforsikring når du skal fly i utlandet.